Wytyczne pobytu w Pensjonacie podczas trwania epidemii SARS-CoV-2

UWAGA
DRODZY GOŚCIE PLANUJĄC POBYT W NASZYM PENSJONACIE  PROSIMY O ZAPOZNANIE I ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD


  1. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODPOWIEDNIEGO ZAKRYWANIA UST I NOSA

  2. PROSIMY O ZACHOWYWANIE ODPOWIEDNICH ODLEGŁOŚCI – 2 M OD KAŻDEGO KOLEJNEGO GOŚCIA

  3. ZASADA UTRZYMYWANIA 2 M ODLEGŁOŚCI OBOWIĄZUJE NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU I TERENU PENSJONATU SZCZEBEL  A WIĘC W CZĘŚCI RECEPCYJNEJ, NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH HOTELU (PIĘTRO 1, PIĘTRO 2, PARTER), PRZY WYJŚCIU NOCNYM, PARKING, OGRÓD


  4. W RECEPCJI MOGĄ MAKSYMALNIE I JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ 2 OSOBY Z ZACHOWANIEM 2 M ODLEGŁOŚCI. POZOSTAŁE OSOBY POWINNY OCZEKIWAĆ PRZED WEJŚCIEM RECEPCYJNYM W ODPOWIEDNICH ODLEGŁOŚCIACH

  5. PRZED WEJŚCIEM NA TEREN RECEPCJI/OBIEKTU PROSIMY O ZDEZYNFEKOWANIE RĄK
  • INFORMUJEMY, ŻE DZIAŁAMY ZGODNIE Z WSZYSTKIMI AKTUALNYMI ZALECENIAMI MINISTERSTWA ZDROWIA I INSPEKCJI SANITARNEJ

  • POWIERZCHNIE DOTYKOWE TAKIE JAK KLAMKI, BLATY, PORĘCZE, WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA, UCHWYTY, KRZESŁA ORAZ WSZELKIE INNE SĄ NA BIEŻĄCO DEZYNFEKOWANE

  • POKOJE HOTELOWE PO KAŻDYM POBYCIE SĄ ODPOWIEDNIO, WIETRZONE, SPRZĄTANE ORAZ ZDEZYNFEKOWANE PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU PREPARATAMI Z UWZGLĘDNIENIEM SZCZEGÓLNEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI DOTYKOWYCH