Regulamin Restauracji podczas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2

DRODZY GOŚCIE PROSIMY O ZAPOZNANIE I ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH RESTAURACJI:

1.  Jeżeli stoisz w kolejce do wejścia na teren restauracji lub do kasy pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej 2m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.

2.  Na terenie restauracji może jednocześnie i maksymalnie przebywać 50 os w przeliczeniu z zgodnie obowiązującą zasadą 1os/4m2.

  • Każda osoba przed wejściem na teren restauracji musi obowiązkowo zdezynfekować ręce za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przed wejściem restauracyjnym.
  • Wchodząc i przemieszczając się po terenie restauracji pamiętaj o obowiązku odpowiedniego zasłaniania ust i nosa. Na czas konsumpcji można zdjąć osłony.
  • Stoliki należy zajmować pojedynczo. Dopuszczalne jest zajmowanie stolików przez więcej niż 1os. jeżeli jest to Rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Należy zajmować stoliki wskazane przez kelnera.
  • Po zajęciu stolika ogranicz przemieszczanie się.
  • W celu złożenia zamówienia zaczekaj na podejście kelnera do stolika.