Cennik

Pokój Standard 2os. 230zł/ doba +śniadanie

Pokój Standard do pojedynczego wykorzystania 130zł. lub 150zł. (+ śniadanie)

Pokoje Rodzinne 3 i 4os.  – 300zł – 390zł/doba + śniadanie – w zależności od rodzaju pokoju

Apartament Studio nr 8 – 490 zł/doba + śniadanie

Pokój Rodzinny 5 – osobowy z nr 7 – 540 zł/ doba + śniadanie

Apartament Rodzinny LUX nr 3- 490 zł/ doba + śniadanie przy 4 os., 540 zł./ doba + śniadanie przy 6 os.

Ceny powyższe dotyczą pobytów indywidualnych. Podczas obowiązywania Pakietów Pobytowych ceny wg. pakietu.

Dostawka do pokoju w cenie 70zł.

Zwierzęta domowe – 35 zł/pies/ kot/ doba (po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją)

Dzieci do lat 2 bezpłatnie, bez świadczeń w pokoju rodziców.

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

CENA POKOJU OBEJMUJE:
Nocleg oraz śniadanie 
Dostęp do internetu 
Parking

* Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny.

Do dyspozycji naszych gości:

– ogród i teren zielony 80 arów
– plac zabaw
– tyrolka – lina zjazdowa
– plac zabaw
– tor pontonowy całoroczny
– boisko do plażowej piłki siatkowej
– KORTY TENISOWE ziemne i asfaltowe – możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu
– sala zabaw dla dzieci
– kącik zabaw w restauracji
– mini biblioteka z książkami

Regulamin Pensjonatu Szczebel

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu „Szczebel”

2. Poprzez określenie PENSJONAT & RESTAURACJA „SZCZEBEL” rozumie się budynek główny , teren parkingu przed budynkiem, pomieszczenia restauracji , ogród  oraz teren zielony, który należ do Pensjonatu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju , a także na stronie  www.szczebel.com

§ 2. DOBA HOTELOWA

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby, chyba, że oferta stanowi inaczej.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.

3. Gość pensjonatu powinien określić czas pobytu a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że  pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Rezerwacje w Pensjonacie zachowują ważność do godz. 24:00 planowanego dnia przyjazdu

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w  recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

6. Pensjonat uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Anulowanie rezerwacji pobytu bez ponoszenia kosztów finansowych rezerwacji powinno nastąpić:

– w przypadku grup zorganizowanych do godz. 1.00, w dniu, na który była dokonana rezerwacja;

– w przypadku gości indywidualnych do godz. 16.00, w dniu, na który była dokonana rezerwacja.

8. W przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji lub anulowania pobytu po upływie powyższego terminu rezerwujący ponosi 100% wartości rezerwowanego pobytu.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Goście pensjonatu podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym hotel zastrzega możliwości weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z ID, dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.

3. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny  z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

4. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

7. Dzieci do lat 3 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 4. USŁUGI

1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących  jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

2. Pensjonat obowiązany jest zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
 • profesjonalną, uprzejmą i sprawną obsługę w zakresie świadczonych usług;sprzątanie pokoju
 • śniadanie w formie stołu szwedzkiego powyżej 10  osób przebywających w hotelu;
 • monitorowany parking;
 • ogród i teren zielony
 • Wi-Fi;
 • usługę sprawną pod względem technicznym – w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, hotel dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności;
 • pensjonat zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

3. Na życzenie Gości pensjonat świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o wyznaczonej godzinie:
 • udostępnianie w wyznaczonym miejscu żelazka oraz deski do prasowania;
 • łóżeczko dla niemowląt po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jego wypożyczenia podczas rezerwacji pokoju. Ilość łóżeczek jest ograniczona.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI  

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość  ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Zachowanie gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości ,albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie pensjonatu.

5.Pensjonatowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pensjonatu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

6. W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, itp. (równowartość doby hotelowej).

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PENSJONATU

1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. 

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.

3. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatu przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany.

2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 8. CISZA NOCNA

1. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

§ 9. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10. DODATKOWE INFORMACJE

1. Należność za pobyt w pensjonacie oraz inne należności tj.usługi dodatkowe, opłaty za szkody pobiera wyłącznie kasa recepcji lub biuro pensjonatu.

2. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego podawane jest na Restauracji od godz. 7.00 do godz. 10.00. W przypadku małej ilości Gości podawane są zestawy śniadaniowe.

3. Śniadania i obiadokolacje spożywane są na terenie restauracji. Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji.

4. Z restauracji nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy jak również spożywać własnego jedzenie i alkoholu.


§ 11.  POSTANOWIENIA  DODATKOWE

1. W  Pensjonacie „Szczebel” akceptujemy zwierzęta za dodatkową opłatą.

2. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. W pokojach pensjonatu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach pensjonatu i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Pensjonat „Szczebel” dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W.P.P.H.U.BAZA Zbigniew Dąbrowski ul.Rzemieślnicza 22, 32-300 Olkusz ,który jest właścicielem Pensjonatu Szczebel

2) celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w pensjonacie i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) dane osobowe przechowywane będą:

a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;

b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji; 

c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu; 

d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;

e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.

4) odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe;

b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich; 

c) firmy świadczące usługi marketingowe;

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować

a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;

b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

Pani/Pana dane nie będą profilowane.