Zabytki

Kościół parafialny  w stylu neogotyckim pod wezwaniem Św. Michała Archanioła zbudowany w latach 1891–1901.

Wewnątrz kościoła:

  • zabytkowa kropielnica kamienna z 1668 r,
  • obraz Zaśnięcia Matki Boskiej malowany na desce – początek XVI w.
  • obraz Św. Augustyna z dzieckiem przelewającym wodę – XVIII w.
  • płaskorzeźba popiersia ks. Józefa Stabrawy –zasłużonego dla Mszany duszpasterza i działacza społecznego
  • w szafach zakrystii piękne szaty kościelne z XVIII stulecia: ornat z pasa polskiego, dwa hafty. 

Park dworski z piękną grupą starodrzewu: topole włoskie, klony , lipy, białe wierzby, dęby szypułkowe oraz spichlerzem folwarcznym murowanym z XVIII r.

Cmentarz parafialny – w jego obrębie groby żołnierzy z I wojny światowej, kwatery partyzantów z II wojny światowej, mogiły ofiar okupacji hitlerowskiej z lat 1939 – 1945. 

Cmentarz Żydowski ( XVIII w.) – znajdujący się przy ul. Zakopiańskiej.