Zabytkowa kapliczka w Rabie Niżnej z 1832r. 

Zabytkowa kapliczka w Rabie Niżnej z 1832r. – kamienna, sklepienie kolebkowe, dach gontowy.