Obraz Matki Bożej Partyzantów w kościele w Glisnem

Jerzy Kolecki z Rabki. Swoją cześć Matka Boża odbiera w malowniczo położonym kościółku u stóp Lubonia Wielkiego. Właśnie to miejsce na swoja rokroczną uroczystość, która od 20 lat nieprzerwanie odbywa się w dniu 15 sierpnia, wybrali żołnierze Oddziału Partyzanckiego AK por. Jana Stachury „ADAMA”. I nie jest to przypadek – w tym rejonie partyzanci niejednokrotnie uzyskiwali pomoc od miejscowej ludności. I chociaż historia i koleje losu żołnierzy – partyzantów dopisują do uroczystego Apelu Poległych w każdym roku kolejne nazwiska, na uroczystość licznie przybywają rodziny poległych i zmarłych z tego Oddziału.

Warto podkreślić, że kopie tego obrazu podarowano Papieżowi Janowi Pawłowi II w Ludźmierzu podczas jego pielgrzymki w 1997r. Obecnie znajduje się ona w Domu Polskiego Pielgrzyma w Rzymie.