Kaplica św. Barbary w Łostówce

Kaplica św. Barbary w Łostówce – jej budowę rozpoczął w 1831r. Szymon Dziedzina, a zakończyła jego żona Barbara. Jest to świątynia murowana. Opiekę nad nią sprawują duchowni z pobliskiej parafii w Mszanie Dolnej. Wewnątrz znajdują się m.in.: figura św. Barbary, posąg św. Wojciecha i zabytkowy krucyfiks oraz chrzcielnica. Na ścianie budynku umieszczona jest pamiątkowa tablica następującej treści: „KAPLICA KU CZCI ŚW. BARBARY UFUNDOWANA PRZEZ SZYMONA DZIEDZINĘ Z ŻONĄ, SYNEM JANEM I POWTÓRNYM MĘŻEM MACIEJEM WOJTYCZKĄ. UKOŃCZONA ZOSTAŁA W R.P. 1833. KAPLICĘ ODRESTAUROWANO R.P. 1993 STARANIEM MIEJSOWEGO PROBOSZCZA Z WYDATNYM UDZIAŁEM RODZINY FUNDATORÓW KAPLICY I CAŁEJ PARAFII”.